onsdag, september 30, 2009

Advarsel: Forfalsket Viagra® sælges fra dansk hjemmeside

Lægemiddelstyrelsen advarer kraftigt mod at købe Viagra® på den dansksprogede hjemmeside www.6medicin.com/www.6medicin.dk.

Analyser foretaget af Pfizer (der fremstiller det ægte Viagra®) har vist, at de Viagra®-pakninger, der sælges på www.6medicin.com/www.6medicin.dk, er forfalskede. De er ikke produceret af Pfizer.

Det forfalskede Viagra® lever ikke op til de strenge krav, der stilles til fremstilling af lægemidler. Der er ingen sikkerhed for, at et forfalsket lægemiddel indeholder det stof, der er angivet på pakningen. Der er heller ingen sikkerhed for, at det ikke indeholder skadelige stoffer.

Både pakningerne og tabletterne af det forfalskede lægemiddel ligner det ægte Viagra® fra Pfizer. Det forfalskede produkt afviger dog fra det ægte på en række punkter, herunder:

* De forfalskede tabletter har en mørkere blå farve og er større end det ægte Viagra®.
* Pakningen til det forfalskede produkt har på visse punkter forkerte farver, ligesom Pfizers logo er ukorrekt gengivet.
* Pakningen og indlægssedlen til det forfalskede produkt indeholder en lang række stavefejl.
* Udløbsdatoen på blisterkortet og yderpakningen er ikke samstemmende på det forfalskede produkt.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer personer, der har købt det forfalskede Viagra® på www.6medicin.com/www.6medicin.dk, til at lade være med at bruge produktet og til at kontakte egen læge, hvis de har oplevet bivirkninger. En eventuel restbeholdning af det forfalskede lægemiddel kan afleveres på apoteket.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer generelt medicinbrugerne til forsigtighed ved køb af lægemidler via internettet, herunder til at spørge egen læge til råds inden køb af receptpligtige lægemidler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektionsleder Kim Helleberg Madsen, telefon 4488 9399, eller specialkonsulent Gitte Albæk Nielsen, telefon 4488 9323.

Lægemiddelstyrelsen, den 30. september 2009