tirsdag, december 22, 2009

Penis i stræk


En artikel i videnskab.dk: Strækker penis lidt længere (17. marts 2009) omtaler, den første videnskabeligt dokumenterede undersøgelse (Italien) af, om det kan lade sig gøre at forlænge pikken ved at lægge den i stræk. Det kan lade sig gøre i mindre omfang i slap tilstand, men det vides ikke, om pikken så osse er blevet længere i stiv tilstand.

De fleste apparater på markedet dur ikke, men hvis man vil gøre den store indsats maximalt at forlænge pikken med 1,7 cm., så skal man(d) regne med at have den i stræk i 4-5 timer dagligt i mindst 6 måneder. Så det er vist kun for de ungersvende, der virkelig vil forsøge at konkurrere med andre i omklædningsrum og saunaer. Og apparatet er selvfølgelig lavet af meget dyrt plastik.

Læs hele artiklen her: Strækker penis lidt længere (videnskab.dk)

mandag, november 23, 2009

Hysteriske vibrationer

Sarah Ruhl

I dag tænker vi næppe på, at vibratoren omkring år 1900 var et lægeinstrument, som lægen behandlede kvinder for hysteri med. Det har den amerikanske manuskriptforfatter Sarah Ruhl skrevet et humoristisk teaterstykke om In the Next Room (or The Vibrator Play).

Berkeley Repertory Theatre

Stykke er sat op på Lincoln Center Theater i New York: In the Next Room (or The Vibrator Play)
Anmeldelse i NPR: 'The Vibrator Play': Why Yes, It Is About Exactly That (21. november 2009)

----Se: Antique Vibrator and Quack Medical Museum

onsdag, september 30, 2009

Advarsel: Forfalsket Viagra® sælges fra dansk hjemmeside

Lægemiddelstyrelsen advarer kraftigt mod at købe Viagra® på den dansksprogede hjemmeside www.6medicin.com/www.6medicin.dk.

Analyser foretaget af Pfizer (der fremstiller det ægte Viagra®) har vist, at de Viagra®-pakninger, der sælges på www.6medicin.com/www.6medicin.dk, er forfalskede. De er ikke produceret af Pfizer.

Det forfalskede Viagra® lever ikke op til de strenge krav, der stilles til fremstilling af lægemidler. Der er ingen sikkerhed for, at et forfalsket lægemiddel indeholder det stof, der er angivet på pakningen. Der er heller ingen sikkerhed for, at det ikke indeholder skadelige stoffer.

Både pakningerne og tabletterne af det forfalskede lægemiddel ligner det ægte Viagra® fra Pfizer. Det forfalskede produkt afviger dog fra det ægte på en række punkter, herunder:

* De forfalskede tabletter har en mørkere blå farve og er større end det ægte Viagra®.
* Pakningen til det forfalskede produkt har på visse punkter forkerte farver, ligesom Pfizers logo er ukorrekt gengivet.
* Pakningen og indlægssedlen til det forfalskede produkt indeholder en lang række stavefejl.
* Udløbsdatoen på blisterkortet og yderpakningen er ikke samstemmende på det forfalskede produkt.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer personer, der har købt det forfalskede Viagra® på www.6medicin.com/www.6medicin.dk, til at lade være med at bruge produktet og til at kontakte egen læge, hvis de har oplevet bivirkninger. En eventuel restbeholdning af det forfalskede lægemiddel kan afleveres på apoteket.

Lægemiddelstyrelsen opfordrer generelt medicinbrugerne til forsigtighed ved køb af lægemidler via internettet, herunder til at spørge egen læge til råds inden køb af receptpligtige lægemidler.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektionsleder Kim Helleberg Madsen, telefon 4488 9399, eller specialkonsulent Gitte Albæk Nielsen, telefon 4488 9323.

Lægemiddelstyrelsen, den 30. september 2009

fredag, maj 29, 2009

Kvinder tænder på mere, end de tror


Information (Mette-Line Thorup) skriver:

"Kvinders seksualitet er altid blevet betragtet som skræmmende og har været omgærdet af myter. Men ny forskning tillader et nøgternt blik på den kvindelige sexlyst og viser, at kvinder tænder på billeder af bonobo-abesex og i øvrigt flere former for seksuel stimuli end mænd. De ved det bare ikke selv."


Læs hele artiklen her: Kvinder tænder på mere, end de tror (Information 29.05.2009)

DANIEL BERGNER: What Do Women Want? (NYTimes.com 22.01.2009)

torsdag, maj 28, 2009

Mary Roach: 10 things you didn't know about orgasm"Bonk" author Mary Roach delves into obscure scientific research, some of it centuries old, to make 10 surprising claims about sexual climax, ranging from the bizarre to the hilarious.

mandag, marts 16, 2009

Darwin og prostitution

Opinion af Paul Lyngbye & Erik Hansen-Hansen
Weekendavisen d. 6. marts 2009


Kvinden - for ung og for smuk til at dø - ligger bundet til jernbaneskinnerne. Hendes mund er vidt åben og hun skriger i nød, mens toget bruser nærmere og nærmere … Tilsvarende billeder dukker op, når ordene prostitution og kvindehandel står på banneret.

I anledning af Kvindernes Internationale Kampdag og Darwin-året er det relevant at se nærmere på prostitution og kvindekamp i et evolutionært perspektiv, der kan medvirke til at forklare bagvedliggende mekanismer.

Kampfronten står aktuelt ved mændene. Det er den mandlige seksualitet, det er galt med. Den er skyld i krænkelser og kvindeundertrykkelse. Den skal straffes, kriminaliseres og omprogrammeres. Mænds sexbegær skal inddæmmes gennem statsforbud for at redde de kvindelige ofre.

I forhold til prostitutionsmoralisme, skyld og straf er der sket et historisk skift. For ca. 100 år siden tordnede borgerskabet mod de syndige skøger, der lokkede (ægte-) mændene i moralsk fordærv. Kilden til løsagtigheden var de prostituerede kvinder, mente man. De skulle kontrolleres og kriminaliseres. I dag er tiderne skiftet. Det er lykkedes 1970ernes kvindebevægelse at lokalisere kilden til prostitution: Den mandlige kønsdrift. ”Prostitution begynder med en liderlig mand”, lyder et slagord. Tidligere tiders højre-religiøse moralisme har nu fået følgeskab af venstrefløjs-feminismen. I Folketinget enes stærke kvinder på tværs af partiskel om, at prostitution er et socialt problem, der bør udryddes, bl.a. ved at afrette mænds lyster.

Hvad er prostitution set med evolutionære briller? For at kunne svare på det, er det nødvendigt at se på de seksuelle strategier hanner og hunner i pattedyrsarten bruger. Strategierne er bestemt af den såkaldte forældreinvestering, idet det køn, der foretager den største investering, er begærsobjektet for det andet køn og derfor besidder vælgerrollen. Kvinden producerer ca. eet kostbart æg pr. måned i ca. 30 år, manden adskillige millioner sædceller hver time livet igennem. Dertil kommer, at det i meste af menneskehedens historie var farligt for en kvinde at være gravid, endnu farligere at føde og at børnene var sårbare i mange år. Da kvinden således har haft den største forældreinvestering, er det kvindens parringsvalg, der har drevet den menneskelige evolution. Nutidens mennesker er efterkommere af kvinder, der udviste ’rettidig omhu’ før de indlod sig seksuelt med mænd. Kvinder, der havde sex uden at vurdere partneren særlig nøje, fik afkom, der overlevede sjældnere.

Ifølge Darwin er det seksuel selektion i parringsvalget, der hurtigere og mere effektivt driver evolutionen end den naturlige selektion. I menneskearten vil en hun ønske at parre sig og få afkom med en han, der viser tegn på gode gener og ressourcer, bl.a. styrke til at beskytte hunnen og afkommet, jagtevne, omsorg m.m.. En han vil ønske at parre sig med en hun, der viser tegn på fødedygtighed, bl.a. ungdom og glat hud. Kampen om bedst mulig parringspartner er derfor en kamp indenfor kønnene. Kvinder konkurrerer mod kvinder om at sikre sig de mest ressourcestærke mænd, og mænd kæmper mod andre mænd for at sikre sig de mest attraktive kvinder, jfr. slagsmålene udenfor forsamlingshuse og diskoteker. Kampen mellem kønnene skyldes forskellige strategier mht. at sikre sig videreførelsen af egne gener. En mand øger sin sandsynlighed for levedygtigt afkom ved at parre sig med mange kvinder. En kvinde øger sandsynligheden for, at hun selv og børnene overlever, hvis hun kan bevare adgangen til mandens ressourcer ved at fastholde hans seksuelle interesse. Forståelsen af prostitution er derfor ret enkel: Den prostituerede kvinde lever af mandens forplantningsdrift der søger seksuelt samvær med mange kvinder. Den evolutionære synsvinkel er relevant, fordi menneskets basale parringsinstinkt formentlig ikke har ændret sig i de sidste ca. 70.000 år. Desuden må et retvisende billede af mennesket ses i sammenhæng med de øvrige levende organismer på Jorden, f.eks. dyr og planter. Ikke som en blank tavle, der kan omskrives eller dikteres på, alt efter samfundsmæssigt forgodtbefindende.

I et parforhold ser kvinden andre kvinder, der vækker mandens seksuelle interesse, som trusler, fordi de potentielt eller reelt fjerner nogle af de ressourcer hun mener at have fået monopol på. ”Det er vores husholdningspenge de tager”, sagde den næstkommanderende på Reden, (førende i lobbyvirksomhed for kriminalisering) i en TV-debat for nogle år siden. Den vrede anklage var rettet direkte mod mænd, men retter sig - indirekte - også mod de kvinder (prostituerede), der tager noget fra borgerskabets kvinder ved at tilbyde seksuelle ydelser uden andre forpligtelser end kontant betaling. Det er både penge og magt i par-relationen der går fra kvinden i det etablerede parforhold. Halvdelen af de prostitueredes kunder er (ægte-)mænd. Fra sexologisk og terapeutisk praksis er det kendt, at nogle kvinder bevidst styrer manden i parforholdet ved at lukke op eller i for adgangen til seksuelt samkvem. Rækkevidden af det middel til magt, kontrol og afpresning til gengæld for opmærksomhed, varer og tjenesteydelser, som kvinder således råder over, kan man billedligt sammenligne med situationen for de frysende befolkninger i Øst-Europa, da Rusland for nogle måneder siden lukkede forsyningen af gas-olie energi til dem.


En kvindelig norsk forsker har betegnet mænd som ”den seksuelle slavestand”, fordi de biologisk er programmeret til at søge forplantning med unge, kønne fødedygtige kvinder for enhver pris, såvel for liv, som for status. Jfr. risikoen for præsident Bill Clinton, da han indlod sig med den unge erhvervspraktikant Monica Lewinsky. Det er på tide, at mænd bliver bevidste om deres slave-status og ikke lader sig forføre af den sirenesang, der vil smigre dem med, at de er ædle riddere. Stærke, handlekraftige helte, der kommer kvinden på jernbaneskinnerne til undsætning. Det komplicerer sagen for mændene, at de systematisk i dag bliver misinformeret af magtfulde aktører på feltet, der ønsker at pleje egne politiske og økonomiske interesser. De kvinder, mændene gerne vil bryste sig af at gøre noget for, er ikke handlede, de er handlende, mere end 95% af dem. Kvinderne søger at skaffe sig selv og deres familier et bedre liv og flere ressourcer. De prostituerede ønsker respekt og anerkendelse for deres agency. De er vrede over den klientgørelse og udnyttelse, de bliver udsat for af diverse organisationer i bekymringsindustrien. Her tjenes i offentligt og EU- regi store penge. ”En offerhistorie er mægtig god til fundraising”, som det hedder i de kredse.

I Darwin-året må fornuften træde i karakter mod politisk og religiøs fundamentalisme. Fornuftige danskere må tage afstand fra propagandaen om at indføre en lovgivning, der sigter mod at stemple mandlig seksualitet som forbryderisk. Tanken om med et slag at gøre 350.000 danskere kriminelle (5 mill. danskere, halvdelen heraf mænd, hvoraf 14% har besøgt prostitueret), er fuldstændig grotesk. Der er også grund til at ranke ryggen og sige nej til den afpresning, der foregår. Såvel i det offentlige, politiske rum som privat i politikeres og andres parforhold. Man hjælper ikke de prostituerede som trænger til hjælp ved at kriminalisere deres kunder. Tværtimod. Man stigmatiserer og marginaliserer dem blot yderligere.

”Kvindekamp er klassekamp” sagde man i 1970erne. Vores påstand er, at mens borgerskabets kvinder i forrige århundrede rettede det moralske skyts og kampen om pengene direkte mod de prostituerede, så bekæmper nutidens herskende klasse af privilegerede, veluddannede kvinder de prostituerede kvinder indirekte ved at rette skytset mod mændene og den ’forbryderiske’ mandlige seksualitet. På Kvindernes Kampdag i år står kampen kvinde mod kvinde: Dem, der har politisk magt og er kommet på Finansloven, overfor dem, der ikke har.

Paul Lyngbye er cand. mag. i psykologi og kommunikation. Har udgivet Mænd der betaler kvinder på Roskilde Universitetsforlag (2000) og bl.a. arbejdet som par- og psykoterapeut.
Erik Hansen-Hansen er forskningsadjunkt og Ph.d.

torsdag, februar 19, 2009

Rejsningsbesvær kan være tegn på hjertekarsygdom

Hjerteforeningen skriver (19.02.2009):

Impotens hos mænd helt ned i 40-års alderen kan være et forvarsel om hjertekarsygdom

Hver anden danske mand over 40 år oplever rejsningsbesvær i større eller mindre omfang. Manglende rejsning kan være tegn på, at der er noget galt med mandens kredsløb, da pulsårerne til penis ikke får den nødvendige blodmængde. Og da blodårerne i penis er meget mindre end dem i hjertet, kan rejsningsbesvær være det første tegn på hjertekarsygdom især hos unge mænd. Det understreger en ny amerikansk undersøgelse blandt 1.402 mænd mellem 40 og 79 år.


Forskerne fandt, at gruppen af unge mænd med rejsningsproblemer havde langt større risiko for at blive hjertesyge senere i livet end dem, som ikke havde rejsningsbesvær. Langt flere mænd, som havde rundet de 70 år, døjede med rejsningsbesvær, men risikoen for at blive hjertesyg som ældre var stort set den samme, uanset om deltagerne havde rejsningsbesvær eller ej, afslører resultater fra den amerikanske undersøgelse.

Peter Clemmensen, overlæge ved Hjertecenteret på Rigshospitalet og formand for Hjerteforeningen, mener, at unge mænd skal være opmærksomme på, om de har rejsningsproblemer og sørge for at gå til lægen:

- Problemet skal tages alvorligt, da rejsningsbesvær kan være det første symptom på en hjertekarsygdom. Det er ny viden, at importens er så vigtig en risikofaktor, at den ligger på linje med tobak og forhøjet blodtryk blandt unge mænd, siger Peter Clemmensen.

Også psykiske lidelser, alder og diabetes kan være skyld i manglende rejsning. Der findes i dag forskellige muligheder for behandling af rejsningsbesvær blandt andet medicin, som udvider blodkarrene. 8 ud af 10 med rejsningsbesvær har gode erfaringer med medicinsk behandling. Det gælder også hjertepatienter. Dog må potensmedicin ikke anvendes sammen med fx nitroglycerin.

Læs mere om undersøgelsen her i Berlingske: Impotens afslører hjertesygdom (18.02.2009)

tirsdag, februar 17, 2009

Kvinders makeup tiltrækker 33% flere mænd


I.flg en artikel på PsyBlog (10 Feb. 2009), så tiltrækker kvinders makeup 33% flere mænd:

Women's Makeup Draws 33% More Men

Painting of the face and body has a history dating back at least 10,000 years. According to Pliny the Elder even 2,000 years ago the Romans were using natural products in ways we would instantly recognise: they had rouge, deodorants, hair dye, wrinkle removers, breath fresheners and much more.

Over the years those using cosmetics have attracted admiring glances from others for all sorts of reasons - including ritualistic and honorific - but often, especially in modern times, the context has been sexual. But does the application of these products make any difference to the way other people behave? While it might affect perceptions both positively and negatively, does it actually encourage others to make the first move?

Læs hele artiklen her: Women's Makeup Draws 33% More Men

fredag, februar 13, 2009

Gynækologkongres

Farlige potenspiller på nettet


Jagten på et bedre sexliv kan skade dit helbred


På internettet er det nemt at finde og købe potenspiller. Desværre er mange af dem ikke godkendt af myndighederne. Det betyder, at de kan skade dit helbred. I værste fald kan de være dødelige.

Overvejer du at købe potenspiller, bør du derfor læse Lægemiddelstyrelsens side:

Potenspiller over nettet - Fakta og vejledning

tirsdag, januar 06, 2009

Den sande kærlighed

Politiken skriver:
Forskere beviser den sande kærlighed


Kærligheden hos par, der har holdt sammen i 20 år, kan være ligeså glødende som hos nyforelskede, viser hjerneskanning.

Det er muligt at holde fast i gnisten fra ungdommens stormende forelskelse.

Det viser en undersøgelse fra Stony Brook University i New York. Her har man scannet hjernerne hos par, der har holdt sammen i 20 år og sammenlignet dem med hjernescanningen på nyforelskede partnere.

En tiendedel af de 'ældre' par har formået at holde live i den samme forelskelse som den, de oplevede, da de var nyforelskede. Det skriver dagens The Sunday Times.

Tidligere mente man, at forelskelsen som regel når sit toppunkt i starten af et forhold og så lidt efter lidt forsvinder efter årenes løb. Men det modbeviser denne undersøgelse.

Rutchebanetur ved at se billeder
I undersøgelsen præsenterede forskerne for eksempel forsøgspersonerne for billeder af deres kærester. Her skulle forskerne se, hvordan hjernens reaktionsmønster var, når forsøgspersonen så billedet af sin elskede.

De fleste kender fornemmelsen. Hjertet står stille et par sekunder bare ved tanken om den nyligt udkårne. I andre situationer galopperer hjertet derud ad, når man ser på den person, man er forelsket i.

Tidligere undersøgelser viser, at det er, hvad der sker for mennesker, når de er i starten af et romantisk forhold. Den følelsesmæssige rutchebanetur skyldes en kemisk reaktion i hjernen, som opstår, når man føler sig tiltrukket af og nærmest bliver besat af den anden person.

'Svanernes' forelskelse
De tidligere undersøgelser havde konkluderet, at sådan en kemisk reaktion ville begynde at fortage sig inden de første 15 måneder af forholdet var gået.

Men det viste sig i denne nye undersøgelse, at et ud af 10 par stadig var i stand til at at danne de samme kemiske stoffer som dem, nyforelskede dannede i hjernen.

Forskerne kaldte parrene for 'svanerne'. De forelsker sig nemlig efter samme mentale mønster som andre dyrearter, der finder en mage for livet, som for eksempel svaner gør.

Når disse 'svaner' så på billedet af deres mage, udsendte de i MRI-scanningen den dosis nydelsesproducerende dopamin, der som regel ses hos mennesker i den første fase af lyst efter en anden.

Opdagelse overrasker
Forskernes bud på den vigtigste ingrediens i svane-forholdet er et intensivt makkerskab og et livligt sexliv.

»Opdagelserne går stik imod det traditionelle syn på romantik - at det daler kraftigt i det første årti - men vi er nu sikre på, det passer«, siger Arthur Aron, der er psykolog fra Stony Brook Universitet og står for undersøgelsen.

Da han først havde par til samtale, og de sagde, de stadig var forelskede efter 20 års sammenhold, var han sikker på, det blot var selvbedrag.

»Men hjernescanningerne sagde det samme, og dem kan folk ikke forfalske«, siger en positivt overrasket Arthur Aron.

Holder stadig hånd
Et af Arthur Arons svanepar er Billy og Michelle Jordon. De har været sammen i 18 år, men gør stadig deres venner misundelige over deres unge kærlighed. Parret holder stadig hinanden i hånden, lige meget hvor de der.

»Det kommer så naturligt«, siger Michelle Jordon på 59.

Lisa Baber på 40 og hendes mand, David, på 46 har også holdt fast i forelskelsen, som de fandt for 17 år siden.

»Han var så spændende og slog benene væk under mig. Den følelse har jeg stadig«, siger Lisa Baber, der afslører deres hemmelighed: De sørger for, deres liv hele tiden forandrer sig.

Læs artiklen her http://politiken.dk/videnskab/article622825.ece. Artiklen er hentet fra Scientists discover true love (Times Online)