torsdag, juni 12, 2008

Preben Hertoft: De uventede gaver


Om bogen
Syv kulturhistoriske essays skrevet af professor, dr.med. Preben Hertoft. I bogen trækkes en linje fra Rousseau, som i sin Bekendelser (1770) var den første, der tilstod sine masochistiske træk, og til nutidens massemedier som den dominerende historiefortæller.

Efter omtale af Krafft-Ebings Psychopatia sexualis (1886) om perversionerne og Freuds Tre afhandlinger (1905) om barnets seksuelle udvikling følger et stort essay om pornografiens historie i Danmark fra demokratiets indførelse i 1848 og til pornoens frisættelse i 1967-69.

Endvidere om fællestræk mellem pornografi og psykoanalyse, seksualvidenskab, kunst- og kulturhistorie samt arkæologi. Endelig omtales Foucaults Seksualitetens historie (1976-84) samt relationen mellem psykoterapeutiske erfaringer og nye neurovidenskabelige fund.

Bogen ses som en opfølgning af Preben Hertofts Den rebelske fugl og Undren og befrielse, begge udkommet på Hans Reitzels Forlag.

Preben Hertoft er psykiater og Danmarks første professor i klinisk sexologi. Han har været tilknyttet Rigshospitalets sexologiske klinik.

Preben Hertoft: De uventede gaver

Seksualitetens gamle og nye testamente

Ingen kommentarer: